Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   První seznámení  Základní obsluha
Funkce MMI pohodlně vyvoláte díky intuitivní a jednotné koncepci ovládání.
-1- Volba a potvrzování funkcí
Pro volbu funkce otáčejte ovladačem doleva/doprava.
Výběr z nabídky potvrďte stisknutím ovladače.
-2- Vyvolání funkcí v rozích displeje
Stiskněte ovládací tlačítko, které odpovídá rohu displeje. Tak například ovládací tlačítko vpravo dole přísluší pravému dolnímu rohu displeje.
-3- Návrat k nadřazené funkci
Stiskněte tlačítko BACK.
Poznámka
Systémová nastavení MMI (např. denní dobu) a přehled všech hlavních funkcí vyvolejte tlačítkem funkce MENU.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.