Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   První seznámení  Základní obsluha
Nastavení telefonu
Obr.1 Nastavení telefonu
Nastavení médií
Obr.2 Nastavení médií
Po stisknutí tlačítka funkce Odkaz se na displeji MMI objeví příslušná nabídka.
(A) 
(B) Symbol/označení
(C) Vysvětlení
(A)
(B)
(C)
-1-
Titulní řádek
Zobrazuje zvolený režim (např. autorádio).
-2-
Vybraný text
Zvolená položka nabídky je v rámečku.
-3-
Šipky
směřující
nahoru/dolů
Odkazují na další položky nabídky (listování dopředu/dozadu).
-4-
Symbol TMC/TMCpro
Příjem dopravních hlášení TMC/TMCpro Odkaz.
-5-
Ukazatel stavu telefonu
Import/aktualizace kontaktů v adresáři, resp. v seznamu volání
-6-
Symbol Bluetooth
Aktivní spojení Bluetooth
-7-
Segmenty kvality signálu
Síla signálu mobilní sítě
-8-
Šipka
Odkazuje na další možnosti výběru nebo možná nastavení.
-9-
Výběrové okno
Možnosti výběru pro zvolenou položku nabídky.
-10-
Odkaz na cestu/titulky
Odkazuje na cestu ke zvolené funkci/informuje o zvolené funkci.
-11-
Symbol Mute
Zvuk aktivního zdroje audio/video se vypne.
-12-
Symbol TP
Příjem dopravního hlášení Odkaz.
-13-
Ukazatel stavu procesu kopírování
Soubory audio/video se kopírují do jukeboxu Odkaz.
-14-
Denní čas
Nastavený denní čas.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.