Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   První seznámení  Základní obsluha
Palubní návod k obsluze Onboard obsahuje návod k obsluze vašeho vozidla a návod k obsluze MMI.
Předpoklad: návod k obsluze Onboard je uložen v jednotce DVD Odkaz.
Instalace palubního návodu k obsluze
Stiskněte tlačítko CAR.
Stiskněte ovládací tlačítko Bordbuch (palubní kniha).
Pro spuštění instalace stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví výběr zdroje.
Otočte ovladačem na CD/DVD a stiskněte ovladač.
Otočte ovladačem na Update starten (zahájit aktualizaci) a stiskněte ovladač. Po úspěšné instalaci se palubní kniha zobrazí na displeji MMI.
Otevření palubního návodu k obsluze
Stiskněte tlačítko CAR.
Stiskněte ovládací tlačítko Bordbuch (palubní kniha). Návod Onboard se spouští v jazyce, který jste nastavili jako komunikační jazykOdkaz.
Aktualizace palubního návodu k obsluze
Stiskněte tlačítko MENU (nabídka).
Stiskněte ovládací tlačítko Setup MMI.
Otočte ovladačem na Systemupdate Odkaz a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví výběr zdroje.
Otočte ovladačem na CD/DVD a stiskněte ovladač.
Otočte ovladačem na Update starten (zahájit aktualizaci) a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazuje průběh aktualizace.
Chcete-li aktualizaci ukončit, otočte ovladačem na OK a stiskněte ovladač.
Palubní návod k obsluze se zobrazuje v prohlížeči. K ovládání prohlížeče máte k dispozici tyto funkce Obr.1:
-1- Vyvolání úvodní stránky
-2- Otevření/zavření boční nabídky
-3- Přiblížení/oddálení obsahů prohlížeče (50 až 200 %)
-4- Přerušení načítání
-5- Nové načtení aktuálních obsahů
-6- Zobrazení rejstříku
-7- Zavření prohlížeče
Stisknutím tlačítka BACK lze zobrazit předcházející stránku.
POZOR!
Nepozornost v silničním provozu může vést k těžkým nehodám s následkem smrti. Palubní návod k obsluze Onboard používejte jen tehdy, když to dopravní situace dovoluje. Stále si musíte udržovat kontrolu nad vozidlem. Jako řidič nesete odpovědnost za dopravní bezpečnost.
Poznámka
  • Během instalace/aktualizace návodu k obsluze Onboard vypněte zapalování.
  • Nezapomeňte, že tento palubní návod k obsluze nemůže v žádném případě nahradit tištěný návod k obsluze.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.