Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   První seznámení   Diskové jednotky  Měnič CD
Platí pro vozidla: s měničem CD
Do měniče CD můžete vložit až šest CD.
Vložení CD
Stiskněte tlačítko LOAD -3- Obr.1. Jakmile je měnič CD připraven ke vkládání disků, blikají diody vedle otvoru pro CD -2- zeleně.
Kompaktní disk zasuňte rovně do přihrádky CD -2- popsanou stranou nahoru. Kompaktní disk se automaticky zařadí na nejbližší volnou pozici v měniči CD. Svítivá dioda odpovídajícího tlačítka -4- se rozsvítí.
Současné vložení několika CD
Tlačítko LOAD -3- držte stisknuté déle než 2 sekundy.
Počkejte, dokud blikají zelené diody vedle otvoru CD -2-.
Kompaktní disk zasuňte postupně do přihrádky CD -2- rovně, popsanou stranou nahoru. Kompaktní disky CD se automaticky zařadí na nejbližší volnou pozici v měniči CD.
Pro přerušení procesu vkládání stiskněte tlačítko LOAD.
Vložení kompaktního disku na určitou volnou pozici
Stiskněte tlačítko LOAD -3-. Svítivá dioda následujícího volného místa -4- bliká.
Stiskněte tlačítko požadované pozice.
Počkejte, dokud blikají zelené diody vedle otvoru CD -2-.
Kompaktní disk zasuňte rovně do přihrádky CD -2- popsanou stranou nahoru.
Vložení kompaktního disku na určitou obsazenou pozici
Stiskněte tlačítko LOAD -3-. Svítivá dioda v obsazené pozice svítí trvale.
Stiskněte tlačítko požadované pozice. Příslušný disk se vysune.
Vyjměte CD z otvoru -2-.
Nově vybraný disk zasuňte rovně do přihrádky CD -2- popsanou stranou nahoru.
Když během vkládání všech CD znovu stisknete tlačítko LOAD -3-, vkládání se přeruší.
Poznámka
  • Disk nikdy nevtlačujte do jednotky násilím. CD se vtahuje automaticky.
  • Dokud není měnič CD připraven ke vkládání disků, blikají svítivé diody vedle otvoru pro CD červeně.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.