Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   Komunikace   Telefonování  Příprava pro mobilní telefon
Vyhledání přístrojů s funkcí Bluetooth je možné provést dvěma způsoby.
Předpoklad: funkce Bluetooth v MMI Odkaz a v mobilním telefonu je zapnutá, Váš mobilní telefon musí být pro ostatní viditelný.
Vyhledání mobilního telefonu
Stiskněte tlačítko TEL. Na displeji MMI se objeví pokyn Mobiltelefon verbinden (připojte mobilní telefon).
Otočte ovladačem na Neue Mobiltelefone suchen (vyhledání nových mobilních telefonů)Obr.1 a stiskněte ovladač. Dostupné mobilní telefony Bluetooth se zobrazí na displeji MMI.
Vyhledání přístrojů Bluetooth
Stiskněte tlačítko TEL.
Stiskněte ovládací tlačítko Einstellungen (nastavení).
Otočte ovladačem na Bluetooth a stiskněte ovladač.
Otočte ovladačem na Bluetooth Gerätesuche (vyhledat přístroje Bluetooth) a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí dostupné přístroje Bluetooth.
Funkcí Bluetooth-Geräte suchen (vyhledat přístroje Bluetooth) se zobrazí všechny přístroje Bluetooth, které jsou v dosahu přístroje MMI.
Poznámka
Některé mobilní telefony lze pomocí MMI rozpoznat pouze přes funkci Bluetooth Gerätesuche (vyhledat přístroje Bluetooth).

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.