Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   Komunikace   Telefonování  Příprava pro mobilní telefon
Předpoklad: dostupné mobilní telefony se zobrazují na displeji MMI Odkaz a vozidlo stojí.
Otočte ovladačem na mobilní telefon a ovladač stiskněte.
Chcete-li spárovat další mobilní telefon, otočte ovladačem na Freisprechen (hlasitý telefon) a ovladač stiskněte. Na displeji MMI se zobrazí 4místný PIN.
Abyste zadali zobrazený čtyřmístný PIN, zvolte Ja (ano). Tento PIN zadejte do mobilního telefonu. Doba zadávání je omezena na asi 30 sekund, nebo
abyste zadali libovolný čtyřmístný PIN, zvolte Nein (ne). Spellerem Odkaz zadejte libovolný čtyř- až šestnáctimístný PIN. Potom zadejte tento PIN také do mobilního telefonu. Doba zadávání je omezena na asi 30 sekund.
Po výzvě potvrďte spárování rovněž u mobilního telefonu. Při úspěšném připojení se ve stavovém řádku na displeji MMI zobrazí symbol Bluetooth -1- Obr.1.
Po připojení mobilního telefonu se kontakty automaticky ukládají do adresáře MMI. Načítání může trvat až několik minut podle počtu kontaktů. Další informace k adresáři najdete od Odkaz.
Poznámka
  • PIN zadáte pouze jednou. Již spárované přístroje Bluetooth se automaticky spojí s MMI, jakmile jsou v dosahu. Respektujte případné dotazy ke spojení na svém mobilním telefonu.
  • Abyste umožnili automatické spojení, autorizujte přípravu pro mobilní telefon ve svém mobilním telefonu. Další informace k párování mobilního telefonu najdete v návodu k obsluze svého mobilního telefonu.
  • Aktuální informace k tématu přípravy pro mobilní telefon se dozvíte na internetu na adrese "www.audi.de/telefon" (www.audi.com/bluetooth) nebo v některém ze servisů Audi.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.