Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   Komunikace   Telefonování  Volba telefonního čísla
Telefonní číslo můžete zadávat jako sled číslic/písmen přímo pomocí spelleru.
Předpoklad: režim telefonu je aktivní Odkaz a je zvolena funkce Nummer eingeben (zadání čísla) -5- Obr.3.
Zadání telefonního čísla přes sled číslic
Telefonní číslo zadávejte spellerem Odkaz.
Zadání potvrďte otočením spelleru na OK a následným stisknutím, nebo
stisknutím ovládacího tlačítka Wählen (zvolit). Po navázání spojení se audio/video zdroj vypne.
Zadání telefonního čísla přes sled písmen
Zadejte spellerem předvolbu, např. 0800 Obr.1.
Na speller pro zadávání písmen přepnete ovládacím tlačítkem A-Z.
Zadejte přes speller odpovídající sled písmen, např.AUDISERVICE Obr.2.
Zadání potvrďte otočením spelleru na OK a následným stisknutím, nebo
stisknutím ovládacího tlačítka Wählen (zvolit). Zadané telefonní číslo se vytáčí.
Špatně zadané znaky můžete najednou vymazat otočením spelleru na a podržením stisknutého ovladače.
Poznámka
  • Tóny DTMF je možné zadávat během telefonního hovoru přímo spellerem.
  • Pokud v navigaci vypnete funkci Nav-Ansage bei Telefonat (navigační hlášení při telefonování), nebudou během telefonního hovoru reprodukovány žádné navigační pokyny Odkaz.
  • Pokud jste displej MMI vypnuli, při příchozím telefonním hovoru se displej automaticky zapne.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.