Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   Komunikace   Adresář  Úprava kontaktu v adresáři
Předpoklad: adresář je otevřený Odkaz.
Stiskněte ovládací tlačítko Einstellungen (nastavení).
Otočte ovladačem na Spracheinträge löschen (vymazat hlasové záznamy) a stiskněte ovladač.
Otočte ovladačem na Einzeln löschen (vymazat jednotlivě) nebo Alle löschen (vymazat všechny) a stiskněte ovladač.
Chcete-li zahájit proces mazání, otočte ovladačem na Ja (ano) a stiskněte ovladač.
Poznámka
Je možné vymazat pouze osobně zadané hlasové záznamy.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.