Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   Navigace  Navigace
Předpoklad: je aktivována navigace Odkaz.
Stiskněte ovladač Zielführung Obr.1 (navádění k cíli).
Na displeji MMI se zobrazí tyto funkce:
-1- uložení posledního cíle Odkaz,
-2- zadání cíle přes adresu Odkaz
-3- převzetí cíle z adresáře Odkaz,
-4- zadání přes oblíbené Odkaz,
-5- vyvolání mapy/převzetí cíle z mapy Odkaz,
-6- zahájení/ukončení navádění k cíli,
-7- zadání zvláštního cíle Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.