Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   Navigace   Navigace  Zadávání cíle
Funkce oblíbené cíle usnadňuje zadávání často používaných navigačních cílů.
Předpoklad: je spuštěna navigace Odkaz a je uložen alespoň jeden oblíbený cíl Odkaz.
Stiskněte ovládací tlačítko Zielführung (navádění k cíli) Obr.1.
Otočte ovladačem na Favoriten (oblíbené cíle) a stiskněte ho. Na displeji MMI se objeví seznam s oblíbenými cíly.
Otočte ovladačem na některý z oblíbených cílů a ovladač stiskněte. Zobrazí se podrobnosti k oblíbenému cíli.
Chcete-li zahájit navádění k cíli, otočte ovladačem na Zielführung starten (zahájit navádění k cíli) a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí kritéria pro výběr trasy a následně mapa.
Uložte si až 10 jednotlivých cílů a svou adresu domů (Heimatadresse) jako oblíbené cíle Odkaz.
Funkcí Heimatadresse (adresa domů) můžete jednoduše a rychle spustit navádění k cíli na svou domovskou adresu.
Poznámka
  • Uložené oblíbené cíle/adresu domů si můžete nechat zobrazit na mapě, vyvolat a nově uložit nebo vymazat Odkaz.
  • Přehled oblíbených cílů se zobrazuje na mapě s měřítkem až 2,5 km.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.