Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   Navigace   Navigace  Zadávání cíle
Předpoklad: je aktivována navigace Odkaz.
Stiskněte ovládací tlačítko Zielführung (navádění k cíli) Obr.1.
Otočte ovladačem na Adresse (adresa) a stiskněte ovladač.
Otočte ovladačem na Koordinaten (souřadnice) a stiskněte ho.
Pro zadání stupňů zeměpisné šířky (Breite) stiskněte ovladač. První číslo je zvýrazněno.
Konkrétní číslo zvolíte otočením ovladače doleva/doprava a jeho stisknutím. Zvýrazní se následující číslo.
Zadávání opakujte u ostatních čísel pro stupně zeměpisné šířky i délky.
Po zadání posledního čísla zeměpisné délky ukončete zadávání stisknutím ovladače.
Chcete-li zahájit navádění k cíli, otočte ovladačem na Zielführung starten (zahájit navádění k cíli) a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí kritéria pro výběr trasy a následně mapa.
Pokud navigační údaje neobsahují cíl, můžete zadáním zeměpisných souřadnic převzít jako cíl libovolný bod na mapě nebo ho přiřadit některému kontaktu v adresáři.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.