Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   Navigace   Navigace  Plán cesty
Předpoklad: je aktivována navigace Odkaz a je uložen minimálně jeden plán cesty Odkaz.
Vymazání jednotlivých záznamů
Stiskněte ovládací tlačítko Tour (cesta).
Otočte ovladačem na Tourspeicher (paměť plánů cest) a ovladač stiskněte.
Otočte ovladačem na Tourplan löschen (smazat plán cesty) a stiskněte ovladač.
Chcete-li vymazat určitý plán cesty, otočte ovladačem na Einzeln löschen (smazat jednotlivě) a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví seznam s uloženými plány cest.
Otočte ovladačem na některý ze záznamů a ovladač stiskněte. Plán cesty se vymaže.
Vymazání všech
Stiskněte ovládací tlačítko Tour (cesta).
Otočte ovladačem na Tourspeicher (paměť plánů cest) a ovladač stiskněte.
Otočte ovladačem na Tourplan löschen (smazat plán cesty) a stiskněte ovladač.
Otočte ovladačem na Alle löschen (vymazat vše) a stiskněte ovladač.
Pro vymazání všech plánů cest potvrďte zobrazený dotaz výběrem Ja.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.