Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   Navigace   Navigace  Další nastavení
Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko Einstellungen (nastavení) > Kartenfarben (barvy mapy).
Den
Mapa se zobrazuje na světlém pozadí.
Noc
Mapa se zobrazuje na tmavém pozadí.
Automaticky
Při zapnutí světel se barva pozadí mapy přepne z denního osvětlení na noční režim.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.