Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   Navigace   Vyvolání dopravních informací  Další nastavení
Zvolte: tlačítko funkcí INFO > ovládací tlačítko Einstellungen (nastavení) > Verkehrsfunk (dopravní zpravodajství).
Dopravní zpravodajství lze zapnout nebo vypnout položkami ein nebo aus.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.