Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   Audio/video  Poslech rádia
Předpoklad: je nastaven požadovaný vlnový rozsah Odkaz.
Automatickým vyhledáním
Stiskněte ovládací tlačítko Funktionen (funkce).
Otočte ovladačem na Suchlauf vor (vyhledávání dopředu) nebo Suchlauf zurück (vyhledávání dozadu) -2- Obr.1.
Stiskněte knoflík. Nastaví se následující dostupná stanice.
Ručním vyhledáváním
Stiskněte ovládací tlačítko Funktionen (funkce).
Otočte ovladačem na Manuelle Suche (ruční vyhledávání) -3- Obr.1 a stiskněte ovladač.
Kmitočet stanice v krátkých krocích nastavíte otáčením ovladače doprava/doleva.
Přes funkci SCAN
Stiskněte ovládací tlačítko Funktionen (funkce).
Otočte ovladačem na Sender anspielen (přehrávání stanic) -4- Obr.1 a stiskněte ho.
Dalším stisknutím ovladače funkci SCAN ukončíte. Aktuální přehrávaná stanice zůstává nastavena.
Poznámka
  • A na předcházející/následující stanici v seznamu stanic přepnete rovněž krátkým stisknutím tlačítek se šipkami na ovládací jednotce MMI Odkaz.
  • Stanice se slabým příjmem signálu se již po přepnutí na jinou stanici v seznamu nezobrazí. Můžete ji ale uložit a vyvolat ze seznamu v paměti Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.