Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   Audio/video   Poslech rádia  Další nastavení
Předpoklad: je nastaveno příjmové pásmo DAB* Odkaz.
Zvolte: tlačítko funkce RADIO > ovládací tlačítko Einstellungen (nastavení) > L-Band (pásmo L).
Pro digitální rádio existují dvě příjmová pásma: pásmo III a pásmo L. Skupiny v pásmu III mají většinou velkou vysílací oblast s transregionálním dosahem. Lze je přijímat všude. Skupiny v pásmu L jsou většinou omezeny na určitý region. Když zapnete funkci pro pásmo L, jsou přijímány rozhlasové stanice pásma III a pásma L.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.