Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   Audio/video   Přehrávání médií  Další nastavení
Předpoklad: přehrává se soubor video/DVD video.
Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > ovládací tlačítko Einstellungen (nastavení) > Bildformat (formát obrazovky).
V závislosti na zvoleném zdroji (DVD-Video, CD/DVD-ROM, jukebox, SD, USB, AV) lze nastavit pro formát obrazovky následující funkce:
  • auto - formát obrazovky se automaticky přizpůsobí. Šířka obrazu se mění podle formátu filmu.
  • original - obraz se zobrazuje v uloženém formátu obrazovky.
  • 4:3/Standard (4:3) - obraz se zobrazuje ve formátu 4:3.
  • 16:9/Widescreen (16:9) - obraz se zobrazuje ve formátu 16:9.
  • 5:4 - obraz se zobrazuje ve formátu 5:4.
  • Zoom - obraz se rozšíří na celou plochu displeje.
  • Cinemascope (2.35:1) - obraz se zobrazuje ve formátu 47:20.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.