Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   Multifunkční volant  Multifunkční volant
Předpoklad: je zapnuté MMI Odkaz.
Princip ovládání
Mezi záložkami přepnete stisknutím kolébkového spínače -A- vlevo/vpravo Obr.1.
Další obsah dole/nahoře zobrazíte otáčením výběrového válečku -2- dolů/nahoru.
Položku nabídky vyberete stisknutím levého válečku -2-.
Podnabídku aktivní záložky vyvoláte stisknutím tlačítka -3-.
Stisknutím tlačítka -4- vyvoláte funkce tlačítek.
Uložení funkce na programovatelné tlačítko na volantu
Zvolte: tlačítko funkce CAR > Fahrzeugeinstellungen (nastavení vozidla) > Belegung Lenkradtaste (obsazení tlačítka na volantu).
Nastavení aktivního zdroje audio/video nahlas a potichu
Otáčejte pravým výběrovým válečkem -5- nahoru/dolů.
Vypnutí zvuku (Mute)
Zvuk MMI vypnete otáčením pravého výběrového válečku -5- dolů, až se na stavovém řádku MMI objeví přeškrtnutý symbol reproduktoru, nebo
Stiskněte pravý výběrový váleček -5-. Zapnutá jednotka zůstává zachována.
Funkci Mute/Pause vypnete otáčením pravého výběrového válečku nahoru, nebo
Stiskněte pravý výběrový váleček -5-. Přístroj pokračuje v reprodukci zdroje v aktivované diskové jednotce.
Zapnutí / vypnutí systému hlasové komunikace
Stiskněte přepínač hovoru -6-. Zazní zvukový signál zadání Beep.
Stiskněte znovu přepínač hovoru -6- a podržte ho stisknutý, dokud se neozve hlášení Abbruch (přerušení).
Hlasový pokyn navigace
Stiskněte tlačítko -7-. Zazní poslední pokyn navigace.
Pokud chcete změnit jeho hlasitost, otáčejte během reprodukce hlasového pokynu pravým výběrovým válečkem -5- nahoru/dolů.
Informační systém řidiče obsahuje informace -B-, které se zobrazují v záložce -A- Obr.2. V závislosti na výbavě vozidla jsou možné následující obsahy informací:
-A-
-B-
1. záložka
Informace o jízdě, asistenční systém
2. záložka
Kontrolní světla, pokyny pro řidiče, varovná signalizace rychlosti
3. záložka
Audio/video Odkaz,
Odkaz
4. záložka
Telefon Odkaz
5. záložka
Navigace Odkaz
Druhá a třetí záložka je viditelná pouze tehdy, když se zobrazuje minimálně jedno kontrolní světlo/pokyn pro řidiče, resp. když je zapnutý příslušný systém.
Poznámka
Chcete se dozvědět více o systému hlasové komunikace ve svém vozidle? Podrobný popis najdete od Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.