Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   Hlasový vstup   Systém hlasové komunikace  Telefonování
Předpoklad: je zahájen telefonu Odkaz a systém hlasové komunikace je zapnutý Odkaz.
Seznamy volání
Vyslovte GEWÄHLTE NUMMERN (volaná čísla), ANGENOMMENE ANRUFE (přijaté hovory) nebo VERPASSTE ANRUFE (zmeškané hovory). Seznam volání se zobrazuje na displeji MMI. Kontakt/telefonní číslo lze zvolit vyslovením čísla řádku.
Opakování volby
Vyslovte WAHLWIEDERHOLUNG (opakování vytáčení). Vytáčí se posledně zvolené telefonní číslo.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.