Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   Hlasový vstup   Systém hlasové komunikace  Poslech rádia
Předpoklad: je aktivován režim rádia Odkaz a systém hlasové komunikace je zapnutý Odkaz.
Ze seznamu stanic (pásmo FM a SV)
Vyslovte SENDERLISTE (seznam stanic). objeví se seznam stanic.
Stanici zvolíte vyslovením příkazu SENDER (XY) (stanice). Nastaví se požadovaná stanice.
Ze seznamu stanic (pásmo DAB*)
Vyslovte SENDERLISTE (seznam stanic). Zobrazí se seznam dostupných skupin rozhlasových stanic Obr.1.
Vyslovte název požadované skupiny stanic. Zobrazí se rozhlasové stanice zvolené skupiny.
Stanici zvolíte vyslovením příkazu SENDER (XY) (stanice), nebo
vyslovte číslo řádku např. ZEILE ZWEI (řádek 2). Nastaví se požadovaná stanice.
Ze seznamu předvoleb
Vyslovte SPEICHERLISTE (předvolby). Zobrazí se seznam stanic v paměti.
Stanici ze seznamu zvolíte vyslovením příkazu SENDER (XY) (stanice), nebo
vyslovte číslo řádku např. ZEILE ZWEI (řádek 2). Nastaví se požadovaná stanice.
Nastavení kmitočtu
Vyslovte FREQUENZ EINSTELLEN (nastavit kmitočet).
Pro nastavení kmitočtu vyslovte požadovaný kmitočet.
Příkazem SENDERLISTE/SPEICHERLISTE VORLESEN (přečíst seznam stanic/předvolby) si můžete nechat přečíst stanice z příslušných seznamů.
Pokud chcete zvolit následující/předcházející skupinu stanic nebo následující/předcházející stanici, můžete je zvolit vyslovením NÄCHSTES/VORHERIGES ENSEMBLE (následující/předcházející skupina), resp. NÄCHSTER/VORHERIGER SENDER (následující/předcházející stanice).
Pro aktualizaci seznamu stanic v pásmu SV vyslovte SENDERLISTE AKTUALISIEREN (aktualizovat seznam stanic). Seznamy stanic v pásmu FM a DAB* (digitální vysílání) se aktualizují automaticky.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.