Návod k obsluze AUDI A1
 Audi MMI   Hlasový vstup   Systém hlasové komunikace  Přehrávání médií
Předpoklad: je zahájen režim médií Odkaz a systém hlasové komunikace je zapnutý Odkaz.
Vyslovte MEDIUM AUSWÄHLEN (zvolit médium).
Pro volbu požadovaného zdroje vyslovte např. JUKEBOX nebo DVD. Na displeji MMI se zobrazuje seznam souborů audio/video daného zdroje.
Z přehledu zdrojů můžete všechny zdroje zvolit hlasem.
Příkazem NÄCHSTES/VORHERIGES MEDIUM (následující/předcházející zdroj), NÄCHSTE/VORHERIGE CD/DVD nebo (následující/předcházející CD/DVD) nebo CD/DVD 1-6 změníte zdroje.
Příkazem ORDNER AUFWÄRTS (o adresář nahoru) se dostanete zpět do nejbližší vyšší úrovně struktury adresářů.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.