Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Obsluha   Přístroje a kontrolní světla  Přístroje
Ujetá vzdálenost se udává v kilometrech „km“, resp. v mílích „mi“.
U vozidel s informačním systémem řidiče* lze měnit měrné jednotky (kilometry/míle) v autorádiu* nebo MMI*. Více se dozvíte v samostatném návodu k obsluze autorádia*, resp. v návodu k obsluze MMI*.
Počítadlo kilometrů / počítadlo denních kilometrů
Počítadlo kilometrů udává celkovou vzdálenost, kterou vozidlo dosud ujelo.
Počítadlo denních kilometrů udává vzdálenost, kterou vozidlo ujelo od posledního vynulování počítadla. Tak lze měřit kratší vzdálenosti. Poslední číslice počítadla ukazuje stovky metrů, resp. 1/10 míle.
Denní počítadlo lze vynulovat stisknutím nulovacího tlačítka 0,0 Obr.1.
Hlášení závad
Pokud došlo ve sdružených přístrojích k závadě, ukazuje se v zobrazovacím poli denního počítadla kilometrů trvale DEF. Závadu nechte odstranit co nejdříve.
Poznámka
  • Po vypnutí zapalování nebo otevření dveří řidiče se asi na 30 sekund zobrazí denní čas, datum*, počitadlo kilometrů a vnější teplota.
  • Při vypnutém zapalování lze stisknutím tlačítka SET zapnout na zhruba 30 sekund počitadlo kilometrů Obr.2.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.