Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Obsluha   Přístroje a kontrolní světla  Kontrolní světla
Svítí-li kontrolní světlo, došlo k závadě brzdového systému.
Fahrzeug anhalten und Bremsflüssigkeit prüfen (zastavte a zkontrolujte brzdovou kapalinu)
Pokud kontrolní světlo svítí a objeví se pokyn pro řidiče, zastavte a zkontrolujte stav brzdové kapaliny Odkaz. Případně vyhledejte odbornou pomoc.
Vorsicht! Störung Bremse. Service aufsuchen (pozor! závada brzdového systému, vyhledejte servis)
Při výpadku ABS, ESP a rozdělování brzdné síly se rozsvítí kontrolní světlo ABS a kontrolní světlo ESP současně s kontrolním světlem brzdového systému POZOR!.
Dojeďte neprodleně k některému z autorizovaných servisů a nechte závadu odstranit POZOR!.
Handbremse angezogen (zatažená ruční brzda)
  • Když se během rozjezdu rozsvítí kontrolní světlo a pokyn pro řidiče, uvolněte ruční brzdu.
POZOR!
  • Než otevřete kapotu motorového prostoru, abyste zkontrolovali hladinu brzdové kapaliny, připomeňte si bezpečnostní pokyny Odkaz.
  • Je-li hladina brzdové kapaliny v zásobní nádržce příliš nízká, hrozí nebezpečí nehody! Zastavte a nepokračujte v jízdě. Vyhledejte odbornou pomoc.
  • Svítí-li kontrolní světlo brzdového systému společně s kontrolním světlem ABS a ESP, mohlo dojít k výpadku regulační funkce ABS. Zadní kola se pak při brzdění mohou poměrně rychle zablokovat. To může za určitých okolností způsobit vybočení zadní části vozidla - nebezpečí smyku! Opatrně dojeďte k nejbližšímu autorizovanému servisu a nechte závadu odstranit.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.