Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Obsluha   Přístroje a kontrolní světla  Kontrolní světla
Když kontrolní světlo během jízdy bliká, ESP nebo ASR (regulace trakčního prokluzu) reguluje.
Když kontrolní světlo svítí, bylo ESP v závislosti na systému vypnuto.
Vorsicht! Fahrstabilität eingeschränkt (pozor! omezena jízdní stabilita)
Když kontrolní světlo svítí, bylo ESP vypnuto tlačítkem Odkaz. ESP znovu zapnete dalším stisknutím tlačítka . Když zapnete zapalování, je systém zapnutý. Když kontrolní světlo zhasne, je systém opět plně funkční.
Stabilitätsprogramm und ABS Störung! Siehe Bordbuch (závada stabilizačního programu a ABS! viz palubní kniha)
Svítí-li kontrolní světlo , jakož i kontrolní světlo ABS a objeví-li se pokyn pro řidiče, došlo k závadě protiblokovacího systému nebo elektronické uzávěrky diferenciálu. Tím je rovněž nefunkční systém ESP. Vozidlo pak lze brzdit pouze konvenčním brzdovým systémem, tedy bez ABS.
Dojeďte neprodleně k některému z autorizovaných servisů a nechte závadu odstranit.
POZOR!
Svítí-li kontrolní světlo brzdového systému společně s kontrolním světlem ABS a ESP, mohlo dojít k výpadku regulační funkce ABS. Zadní kola se pak při brzdění mohou poměrně rychle zablokovat. To může za určitých okolností způsobit vybočení zadní části vozidla - nebezpečí smyku! Opatrně dojeďte k nejbližšímu autorizovanému servisu a nechte závadu odstranit.
Poznámka
Další informace k ESP a ABS najdete v Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.