Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Obsluha   Odemykání a zamykání  Centrální zamykání
Vozidlo lze centrálně odemknout/zamknout. Podle vybavení vozidla máte následující možnosti:
 • rádiovým klíčkem Odkaz,
 • zámkem ve dveřích řidiče Odkaz, nebo
 • klikou dveří u vozidel s komfortním klíčkem * Odkaz,
 • spínačem centrálního zamykání Odkaz.
Selektivní odemykání dveří pouze na jedné straně
Při zamykání se uzamykají dveře včetně zadních výklopných dveří. U vozidel s informačním systémem řidiče* můžete na ovládací jednotce autorádia* nebo v MMI* nastavit, zda se mají odemykat jen dveře řidiče, a nebo kompletně celé vozidlo Odkaz.
Automatické zamykání (Auto Lock)
Funkce Auto Lock automaticky zamkne po dosažení rychlosti asi 15 km/h dveře, včetně zadních výklopných dveří.
Vozidlo se opět odemkne při vyjmutí klíčku ze zapalování. Mimo to lze vozidlo odemknout stisknutím odemykacího tlačítka ve spínači centrálního zamykání nebo zatažením některé z páček otevírání dveří. U vozidel s informačním systémem řidiče* můžete funkci Auto Lock zapnout/vypnout na ovládací jednotce autorádia* nebo v MMI* Odkaz.
Kromě toho se při nehodě s aktivací airbagu dveře automaticky odemykají, aby se do vozidla mohla dostat pomoc.
Pojistka proti vniknutí (Safelock)1)
Jako upozornění, že při zamykání zvenčí byla zapnuta pojistka proti vniknutí se objeví na displeji sdružených přístrojů pokyn pro řidiče Safelock beachten. Siehe Bordbuch (respektuj Safelock. viz. palubní kniha). Vozidlo nelze již zevnitř otevřít. To znesnadňuje pokusy o vniknutí do vozidla POZOR!.
Pojistku lze při každém zamykání vypnout:
 • otočte klíčkem v zámku dveří do uzamykací polohy dvakrát během 2 sekund. Nebo
 • na rádiovém klíčku stiskněte tlačítko  během 2 sekund podruhé. Nebo
 • se dotkněte snímače* na madle dveří (vozidla s komfortním klíčkem) během 2 sekund podruhé.
Tento postup se bezprostředně potvrdí blikáním svítivé diody v obložení dveří. Dioda nejdříve bliká rychle, poté asi na 30 sekund zhasne a dále bliká pomalu.
Zabezpečovací zařízení proti krádeži*
Pokud zabezpečovací zařízení proti krádeži rozpozná vniknutí do vozidla, vydává akustické a optické varovné signály.
Zabezpečovací zařízení proti krádeži se zapíná automaticky společně s uzamknutím vozidla. Při odemknutí pomocí rádiového signálu nebo snímače v klice dveří (komfortní klíček) se vypne.
Při odemykání klíčkem ve dveřích řidiče je nutné do 15 sekund zapnout zapalování. Jinak se aktivuje alarm. U provedení modelu pro některé země se při následném odemykání dveří okamžitě spustí alarm.
Alarm vypnete stisknutím tlačítka  na rádiovém resp. komfortním klíčku nebo zapnutím zapalování. Po určité době se alarm vypne rovněž automaticky.
Abyste nechtěný alarm vyloučili, vypněte hlídání vnitřního prostoru a ochranu proti odtažení vozidla Odkaz.
Ukazatele směru jízdy
Ukazatele směru při odemknutí vozidla zablikají dvakrát, při uzamykání jednou. Pokud blikání vytrvá, nejsou některé dveře nebo zadní výklopné dveře či kapota motorového prostoru zamknuté.
Neúmyslné uzamknutí
V těchto případech bude zabráněno, abyste si rádiový klíček uzamkli ve vozidle:
 • Při uzamykání spínačem centrálního zamykání se vozidlo při otevřených dveřích řidiče nezamkne Odkaz.
 • Zůstane-li u vozidla s komfortním klíčkem* naposledy použitý klíček ležet v zavazadlovém prostoru, zadní výklopné dveře se po uzamčení automaticky opět odemknou.
Vozidlo zamykejte rádiovým resp. komfortním klíčkem teprve tehdy, když jsou všechny dveře a zadní výklopné dveře zavřené. Vyhnete se tím neúmyslnému uzamknutí.
POZOR!
Zamykáte-li zvenčí vozidlo se zapnutou pojistkou proti vniknutí*, nesmí v něm nikdo zůstat - zejména ne děti, protože zevnitř nelze odemknout dveře ani otevřít okna. Zamčené dveře znesnadňují přístup pomoci v případě nouze - ohrožení života!
Poznámka
 • Cenné předměty nikdy nenechávejte ležet ve vozidle bez dozoru. Ani uzamčené vozidlo není žádný trezor!
 • V případě, že svítivá dioda v rámu okna dveří řidiče po uzamknutí asi 30 sekund svítí, je funkce centrálního zamykání nebo zabezpečovacího zařízení proti krádeži* vadná. Závadu nechte odstranit v některém ze servisů Audi, resp. v některém z autorizovaných servisů.
 • Hlídání vnitřního prostoru zabezpečovacího zařízení proti krádeži* pracuje správně pouze tehdy, když jsou okna a střecha* zavřené.
1) Tato funkce není u všech provedení modelu pro různé země k dispozici.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.