Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Obsluha   Odemykání a zamykání  Elektrické spouštěče oken
Řidič může ovládat spouštění všech oken.
Spínače spouštění oken jsou vybaveny dvoustupňovou funkcí:
Otevírání oken
Stiskněte spínač do první polohy a podržte ho, dokud se okno neotevře do požadované pozice.
Okno se automaticky otevře, když spínač krátce stisknete až do druhé polohy.
Zavírání oken
Zatáhněte spínač do první polohy a podržte ho, dokud se okno nezavře do požadované pozice.
Okno se automaticky zavře, když spínač krátce zatáhnete až do druhé polohy.
Spínače spouštění oken
-A- Spínač okna ve dveřích řidiče
-B- Spínač okna ve dveřích spolujezdce
Strana spolujezdce má navíc samostatný spínač okna ve dveřích spolujezdce.
POZOR!
  • Pokud vůz třeba jen na okamžik opustíte, vždy s sebou vezměte klíček do zapalování. To platí zejména v případě, kdy ve vozidle zůstávají děti. Mohly by nastartovat motor nebo zapnout elektrické vybavení (např. elektrické ovládání oken) - nebezpečí poranění! Spouštění oken je nefunkční teprve po otevření dveří řidiče nebo spolujezdce.
  • Okna zavírejte vždy opatrně a kontrolovaně. V opačném případě byste mohli způsobit vážné pohmožděniny!
  • Při zamykání vozidla zvenčí dbejte, aby uvnitř nikdo nezůstal, protože okna pak už nelze v případě nouze otevřít.
Poznámka
Po vypnutí zapalování můžete okna otvírat a zavírat ještě asi 10 minut. Teprve otevřením dveří řidiče či spolujezdce se spouštění oken úplně vypne.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.