Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Obsluha   Světla a vidění  Orientační osvětlení
Spínač světel
Otočte spínačObr.1 do příslušné polohy. Při zapnutých světlech svítí symbol .
O - vypnutá světla (při vypnutém zapalování). U provedení modelů pro některé země se společně se zapalováním zapne/vypne denní svícení*.
AUTO* - tlumená světla se zapínají nebo vypínají v závislosti na světlosti okolí (např. v šeru, za deště, v tunelu). U vozidel s integrovaným denním svícením* se podle světelných podmínek okolí automaticky rozsvítí buď světla pro denní svícení nebo tlumená světla.
- obrysová světla
- tlumená světla
Mlhové světlomety* / mlhové koncové světlo
Zapněte nejprve obrysová nebo tlumená světla. Spínač vytáhněte až do příslušné aretační polohy Obr.1:
- mlhové světlomety
- mlhové koncové světlo
Regulace sklonu světel
Abyste při naloženém vozidle neoslňovali protijedoucí vozidla, je vaše vozidlo vybaveno regulací sklonu světel.
U vozidel s xenonovými světlomety* se sklon světel nastavuje automaticky i při brzdění a zrychlení vozidla.
U vozidel s halogenovými světlomety je nutné sklon světel nastavit vroubkovaným kolečkem Obr.2:
O - obsazená přední sedadla, prázdný zavazadlový prostor
I - plně obsazené vozidlo, prázdný zavazadlový prostor
II - plně obsazené vozidlo, naložený zavazadlový prostor
III - obsazené sedadlo řidiče, naložený zavazadlový prostor
Funkce coming home / leaving home*
Funkce je zapnutá, když je spínač v pozici AUTO* a funkce je v informačním systému řidiče* aktivovaná. Funkci se aktivuje volbou tlačítka CAR > Fahrzeugeinstellungen (nastavení vozidla) > Außenbeleuchtung (orientační osvětlení). U vozidel bez informací pro řidiče je možné funkci nechat deaktivovat nebo opět aktivovat v autorizovaném servisu.
Funkce coming home zajišťuje ve tmě, aby po vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče bylo okolí vozidla osvětleno.
Funkce leaving home zajišťuje ve tmě, aby při odemknutí vozidla bylo okolí vozidla osvětleno.
Přestavení světlometů
Světelný kužel tlumených světel je asymetrický, a proto je okraj silnice na straně, po které jedete, ozářen silněji. Když jedete v zahraničí po opačné straně vozovky, oslňujete protijedoucí vozidla. Abyste neoslňovali:
U vozidel s halogenovými světlomety je nutné překrýt určité oblasti jejich skel neprůsvitnou lepicí páskou.
U vozidel s xenonovými světlomety* je nutné změnit seřízení světlometů. Světlomety nechejte přestavit v autorizovaném servisu.
Další informace o přelepení halogenových světlometů, resp. přestavění xenonových* světlometů získáte ve svém servisu Audi, resp. v některém z autorizovaných servisů.
POZOR!
  • Automatické zapínání/vypínání tlumených světel* funguje pouze jako asistent. To nezbavuje řidiče povinnosti tlumená/dálková světla kontrolovat a případně je ručně přizpůsobit světelným podmínkám. Například mlhu nemusí snímače světla rozeznat. Proto při takových povětrnostních podmínkách, stejně jako v šeru, tlumená světla vždy zapněte.
  • Při používání zmíněného osvětlení respektujte zákonná ustanovení.
Upozornění!
Abyste neoslňovali vozidla jedoucí za vámi, mlhové koncové světlo zapínejte jen za podmínek daných zákonem.
Poznámka
  • Snímač světla pro automatické spínání tlumených světel* je v držáku vnitřního zrcátka. Do této oblasti čelního skla proto nelepte žádné nálepky.
  • Pokud při zapnutém orientačním osvětlení vytáhnete klíček ze zapalování, zazní po otevření dveří bzučák.
  • Za chladného nebo vlhkého počasí se mohou světlomety, ukazatele směru jízdy a zpětná světla z důvodu teplotního rozdílu mezi vnitřním a vnějším prostředím zamlžit. Když zapnete tlumená/dálková světla, po krátké chvíli se opět úplně nebo částečně odmlží. Tento jev nemá žádný vliv na životnost světelných zařízení vozidla.
  • Pokud táhnete přívěs připojený k závěsnému zařízení, které bylo zakoupeno jako originální příslušenství Audi a namontováno v servisu Audi nebo autorizovaném servisu, se zapnutým mlhovým koncovým světlem, toto světlo automaticky svítí pouze na přívěsu, ne na vozidle.
  • Časté noční jízdy na krátkou vzdálenost se zapnutou funkcí coming home/leaving home zatěžují akumulátor. Pro dostatečné nabití akumulátoru doporučujeme dobití akumulátoru delší jízdou nebo příp. nabitím Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.