Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Obsluha   Světla a vidění  Orientační osvětlení
Páčkou ukazatelů směru jízdy se vedle ukazatelů směru ovládají rovněž dálková světla, parkovací světla a světelná houkačka.
Ukazatele směru jízdy a parkovací světla
Když při zapnutém zapalování zatáhnete páčku do příslušné polohy, ukazatele směru jízdy blikají. Parkovací světla se při vypnutém zapalování zapnou, když páčku nastavíte do příslušné polohy.
-1- - ukazatele směru/parkovací světla vpravo
-2- - ukazatele směru/parkovací světla vlevo
Pokud páčku pouze krátce stisknete, ukazatele třikrát zablikají (komfortní blikání).
Dálková světla a světelná houkačka
Zatlačte páčku do příslušné polohy:
-3- - dálková světla (vozidla s asistentem dálkových světel* Odkaz)
-4- - světelná houkačka
Ve sdružených přístrojích svítí kontrolní světlo .
POZOR!
Dálková světla silně oslňují ostatní řidiče – nebezpečí nehody! Proto dálková světla, resp. světelnou houkačku používejte jen tehdy, když nikoho nemůžete oslnit.
Poznámka
Pokud při zapnutých parkovacích světlech otevřete dveře, zazní bzučák.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.