Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Obsluha   Světla a vidění  Stěrače
Zatlačte páčku stěračů do příslušné polohy:
-0- - vypnutí stěračů
-1- - intervalové stírání. Intervaly mezi stíráním prodloužíte/zkrátíte zatlačením spínače -A- směrem doleva/doprava. U vozidel s dešťovým senzorem* se po překročení rychlosti 4 km/h stěrače zapnou automaticky. Čím vyšší citlivost dešťového senzoru* nastavíte (spínač -A- směrem nahoru), tím dříve reagují stěrače na vlhkost na čelním skle.
-2- - pomalé stírání
-3- - rychlé stírání
-4- - jednorázové setření
-5- - ostřikování čelního skla. Aby se ze skla odstranily kapky vody, během jízdy setřou stěrače po několika sekundách sklo. Tuto funkci můžete vypnout tak, že během 10 sekund po následném setření zatlačíte páčku znovu do polohy -5-. Při dalším zapnutí zapalování se funkce následného setření opět aktivuje.
Omývání světlometů*. Ostřikovače světlometů* pracují pouze při zapnutých světlech. Při prvním zatlačení páčky do polohy -5- se světlomety automaticky omývají. Omývání se opakuje ve vhodných intervalech.
-6- - stírání skla zadních výklopných dveří. Stěrač skla stírá vždy asi po 4 sekundách.
-7- - omývání skla zadních výklopných dveří. Počet setření závisí na délce doby, po kterou podržíte páčku v poloze -7-.
POZOR!
  • Dešťový senzor funguje pouze jako asistent. Řidiče nezbavuje povinnosti zapnout stěrače ručně podle aktuální viditelnosti.
  • Na čelní sklo se nesmí ošetřovat prostředky, které odpuzují vodu. Za snížené viditelnosti, např. za mokra, šera nebo slunci nízko nad obzorem můžete být sluncem oslněni - nebezpečí nehody! Navíc hrozí drhnutí stěračů.
  • Dobrý výhled a bezpečná jízda vyžadují bezvadný stav stíracích lišt Odkaz - nebezpečí nehody!
Upozornění!
  • Při mrazu zkontrolujte, zda nejsou stírací lišty přimrzlé. Pokud přimrzlé stěrače zapnete, můžete poškodit stírací lišty!
  • Než vjedete do mycí linky, vypněte stěrače (páčka v poloze 0). Tak zamezíte nechtěnému zapnutí a poškození stěračů.
Poznámka
  • Opotřebované nebo znečištěné stírací lišty způsobují poškrábání skla. Tím může být negativně ovlivněna funkce dešťového senzoru*. Stírací lišty kontrolujte pravidelně.
  • Trysky ostřikovačů jsou při zapnutém zapalování a nízké vnější teplotě vyhřívány*.
  • Při krátkém zastavení, např. na dopravních světlech, se automaticky rychlost stírání o jeden stupeň sníží.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.