Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Obsluha   Topení a větrání  Topení/klimatizace
Platí pro vozidla: s topením a větráním nebo ručně ovládanou klimatizací
Ovládací prvky topení/větrání, resp. ručně ovládané klimatizace*
Obr.1 Ovládací prvky topení/větrání, resp. ručně ovládané klimatizace*
Funkce se ovládají otočnými regulátory a tlačítky. Dioda v příslušných tlačítkách svítí při zapnuté funkci.
Vyhřívání zadního skla Odkaz a vyhřívání sedadla Odkaz jsou popsány odděleně.
Ručně ovládaná klimatizace*
Pro dosažení příjemného klimatu doporučujeme:
  • v teplém období nastavte teplotu tak, aby byla jen o několik stupňů nižší než je vnější teplota
  • nastavte větrák na stupeň I nebo II
  • nemiřte proud vzduchu přímo na osoby
AC Zapnutí / vypnutí chlazení*
Chlazení pracuje pouze při zapnutém větráku. Při vypnutém režimu chlazení se nasávaný vnější vzduch nechladí a neodvlhčuje. Proto se mohou zamlžit skla. Je-li vnější teplota pod bodem mrazu, automaticky se režim chlazení vypne.
Nastavení větráku
Abyste zabránili zamlžování skel, měl by větrák běžet stále např. na stupni I.
Nastavení teploty
Teplotu můžete nastavovat plynule regulátorem.
Nastavení rozdělení vzduchu a přívodů vzduchu
Otočným regulátorem , , a lze nastavovat rozdělení vzduchu.
V poloze se čelní sklo i boční skla co nejrychleji odmrazují, resp. odmlžují. Režim recirkulace se vypne, ale opakovaným stisknutím tlačítka ho lze opět ručně aktivovat.
Množství. resp. směr vzduchu lze přímo ovládat na kruhových přívodech vzduchu v interiéru. Je možné otáčet ovladačem a pohybovat mřížkou.
Zapnutí / vypnutí režimu recirkulace
V režimu recirkulace obíhá vzduch uvnitř vozidla a filtruje se. Tím se do značné míry brání vniknutí znečistěného vnějšího vzduchu do vnitřního prostoru vozidla. Doporučujeme zapnout režim recirkulace při průjezdu tunelem nebo v dopravní zácpě POZOR!. Pokud bylo tlačítko recirkulace aktivováno před spuštěním motoru, recirkulace se asi po 20 minutách automaticky vypne.
Režim recirkulace se vypne v poloze odmrazování .
POZOR!
Režim recirkulace nenechávejte zapnutý delší dobu, protože se do vozidla nepřivádí čerstvý vzduch a při vypnutém chlazení* se mohou okna zamlžit - nebezpečí nehody!

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.