Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Obsluha   Topení a větrání  Topení/klimatizace
Platí pro vozidla: s automatickou klimatizací
Ovládací prvky automatické klimatizace
Obr.1 Ovládací prvky automatické klimatizace
Regulátory se nastavuje teplota, ventilátor, rozdělení vzduchu a vyhřívání sedadel. Funkce se zapínají/vypínají stisknutím tlačítek. Dioda v příslušných tlačítkách svítí při zapnuté funkci.
Vyhřívání zadního skla Odkaz a vyhřívání sedadla Odkaz jsou popsány odděleně.
Automatická klimatizace
Doporučujeme stisknout tlačítko AUTO a nastavit teplotu na 22 °C. Automatická klimatizace udržuje plně automaticky nastavenou teplotu. Proto se samočinně mění teplota přiváděného vzduchu, nastavení větráku a rozdělení vzduchu. V režimu topení se s výjimkou funkce rozmrazování otáčky větráku zvýší, až když chladicí kapalina dosáhne dostatečné teploty.
AC Zapnutí / vypnutí chlazení
Při vypnutém chlazení se nasávaný vnější vzduch nechladí a neodvlhčuje. Proto se mohou zamlžit skla. Je-li vnější teplota pod bodem mrazu, automaticky se režim chlazení vypne.
Zapnutí / vypnutí režimu recirkulace
V režimu recirkulace obíhá vzduch uvnitř vozidla a filtruje se. Tím se do značné míry brání vniknutí znečistěného vnějšího vzduchu do vnitřního prostoru vozidla. Doporučujeme zapnout režim recirkulace při průjezdu tunelem nebo v dopravní zácpě POZOR!.
Režim recirkulace se vypíná stisknutím tlačítka AUTO nebo .
Během couvání se při studeném motoru přepne na režim recirkulace.
AUTO Zapnutí / vypnutí automatického provozu
Automatický provoz zajišťuje konstantní teplotu ve vnitřním prostoru vozidla. Teplota vzduchu, množství vzduchu a jeho rozdělení se regulují automaticky.
Nastavení teploty
Teplotu uvnitř vozidla lze plynule nastavovat otáčením. Teplotu lze nastavit v rozsahu od cca +16 °C do 28 °C. V obou koncových polohách běží klimatizace neustále s maximálním chladicím, resp. topným výkonem. Teplota není regulována.
Nastavení větráku
Množství vzduchu vypouštěného větrákem můžete přizpůsobit svým požadavkům i ručně. Sepnete-li tlačítko AUTO, je větrák řízen automaticky.
Rozdělení vzduchu
Otočným regulátorem , a lze nastavovat rozdělení vzduchu. Sepnete-li tlačítko AUTO, rozdělení vzduchu je řízeno automaticky.
Množství. resp. směr vzduchu lze přímo ovládat na kruhových přívodech vzduchu v interiéru. Je možné otáčet ovladačem a pohybovat mřížkou.
Zapnutí/vypnutí odmrazování
Čelní sklo i boční skla se co nejrychleji odmrazují, resp. odmlžují. Maximální množství vzduchu proudí převážně z přívodů pod čelním sklem. Režim recirkulace se vypne. Regulace teploty probíhá automaticky.
Odmrazování se vypíná stisknutím tlačítka AUTO.
POZOR!
Režim recirkulace nenechávejte zapnutý delší dobu, protože se do vozidla nepřivádí čerstvý vzduch a při vypnutém chlazení se mohou okna zamlžit - nebezpečí nehody!

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.