Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Obsluha   Jízda  Spínací skříňka (mechanická)
Platí pro vozidla: s mechanickou spínací skříňkou
Motor se spouští i vypíná klíčkem k zapalování.
Poloha -0-
V této poloze se klíček zasunuje do zámku zapalování. Řízení uzamknete tak, že po vyjmutí klíčku ze zapalování otáčíte volantem, dokud se neozve zaskočení západky. Při opuštění vozidla byste vždy měli řízení zamknout. Tím znesnadníte případné odcizení svého vozidla POZOR!.
Zapnutí zapalování/předžhavení -1-
Pokud nelze otočit klíčkem do této polohy nebo to jde jen obtížně, pootočte několikrát volantem sem a tam, čímž zámek volantu uvolníte. U vozidel se vznětovým motorem je v této poloze možné předžhavení.
Spuštění motoru -2-
V této poloze se motor spouští. Při tom se přechodně vypínají elektrické spotřebiče s větším příkonem.
Po nastartování motoru se klíček vrací do polohy -1-.
Vypnutí zapalování -0-
Otočte klíčkem zapalování do této polohy.
POZOR!
  • Klíček vyjímejte ze zapalování až po úplném zastavení vozidla. Jinak by zámek volantu mohl nečekaně zaklesnout - nebezpečí nehody!
  • Pokud svůj vůz třeba jen na okamžik opustíte, vždy s sebou vezměte klíček do zapalování. To platí zejména v případě, kdy ve vozidle zůstávají děti. Děti by mohly nastartovat motor nebo zapnout elektrické vybavení (např. elektrické ovládání oken) - nebezpečí poranění!
Poznámka
  • Pokud byl akumulátor odpojen a znovu zapojen, musíte v poloze -1- asi 5 sekund počkat, než je možno motor spustit.
  • Vozidla s automatickou převodovkou: po vypnutí zapalování můžete klíček vyjmout jen tehdy, když je volicí páka v poloze „P“ (parkovací pojistka). Poté je volicí páka zablokovaná.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.