Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Obsluha   Jízda  Spínací skříňka (mechanická)
Motor lze spouštět pouze originálním klíčkem Audi a u vozidel s ručně řazenou převodovkou se sešlápnutým spojkovým pedálem.
Pro vozidla se zážehovým motorem platí:
Manuální převodovka: úplně sešlápněte pedál spojky a řadicí páku zařaďte do neutrální polohy.
Automatická převodovka: sešlápněte brzdový pedál a volicí páku nastavte do polohy P nebo N POZOR!.
Otočte klíčkem v zapalování do polohy -2- a opět ho uvolněte. Nepřidávejte plyn.
Pro vozidla se vznětovým motorem platí:
Manuální převodovka: úplně sešlápněte pedál spojky a řadicí páku zařaďte do neutrální polohy.
Automatická převodovka: sešlápněte brzdový pedál a volicí páku nastavte do polohy P nebo N POZOR!.
Otočte klíčkem do polohy -1- - pokud se aktivuje předžhavení, rozsvítí se kontrolní světlo .
Otočte klíčkem v zapalování do polohy -2- a opět ho uvolněte. Nepřidávejte plyn.
Po spuštění studeného motoru může jeho hluk krátkodobě zesílit, neboť se v hydraulickém vymezování vůle ventilů musí nejprve vytvořit tlak oleje. To je normální a není třeba se tím znepokojovat.
Pokud motor okamžitě nenastartuje, po 10 sekundách spouštění přerušte a opakujte ho až asi po půl minutě.
Předžhavení* (vznětový motor)
Doba předžhavení závisí na teplotě chladicí kapaliny a na vnější teplotě. Kontrolní světlo zahřátého motoru, resp. při vnějších teplotách nad +8 °C svítí asi 1 sekundu. To znamená, že motor lze spouštět okamžitě.
POZOR!
Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorách - nebezpečí otravy!
Upozornění!
Dokud motor nedosáhne provozní teploty, vyhněte se jízdě na plný plyn, ve vysokých otáčkách a s velkým zatížením - nebezpečí poškození motoru!
Životní prostředí
Motor nezahřívejte na místě. Po nastartování co nejdříve vyjeďte. Snížíte tím emisi škodlivin do ovzduší.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.