Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Obsluha   Jízda  Spínací skříňka (mechanická)
Platí pro vozidla: s mechanickou spínací skříňkou
Otočte klíčkem zapalování do polohy -0- Obr.1.
POZOR!
  • Nikdy nevypínejte motor, dokud vozidlo úplně nezastaví.
  • Posilovač brzd a posilovač řízení jsou funkční pouze při běžícím motoru. Pokud při vypnutém motoru řídíte nebo brzdíte, musíte na to vynakládat značnou sílu. Protože nemůžete řídit a brzdit tak, jak jste běžně zvyklí, může dojít k nehodě a k vážným zraněním.
Upozornění!
Po vypnutí motoru po déletrvajícím velkém zatížení dochází v motorovém prostoru k nahromadění tepla - nebezpečí poškození motoru! Než motor vypnete, nechte ho proto ještě asi 2 minuty běžet na volnoběh.
Poznámka
Ještě asi 10 minut po vypnutí motoru - i při vypnutém zapalování - může běžet ventilátor chladiče. Může se znovu zapnout i po určité době, jestliže se nahromaděním tepla zvýší teplota chladicí kapaliny nebo je teplý motor navíc silně zahříván sluncem.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.