Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Obsluha   Jízda  Ruční brzda
Abyste zamezili nežádoucímu rozjetí zaparkovaného vozidla, je třeba dodržovat určitá pravidla.
Vozidlo zastavte nožní brzdou.
Pevně zatáhněte ruční brzdu.
Vypněte motor.
Zařaďte 1. rychlostní stupeň ručně řazené převodovky, resp. nastavte volicí páku automatické převodovky do polohy P POZOR!.
Na svahu navíc:
Pro případ, že by se vozidlo dalo přece jen do pohybu, natočte volant tak, aby se rozjelo k obrubníku.
POZOR!
  • V zamčeném vozidle by neměl nikdo zůstávat - především ne děti. Zamčené dveře ztěžují poskytnutí pomoci v případě nutnosti - ohrožení života!
  • Nikdy nenechte děti ve vozidle bez dozoru. Mohly by např. uvolnit ruční brzdu nebo vyřadit rychlostní stupeň. Vozidlo by se mohlo rozjet - nebezpečí nehody!

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.