Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Obsluha   Automatická převodovka  Převodovka S tronic®
Platí pro vozidla: s převodovkou S tronic
Dopředné rychlostní stupně se přeřazují nahoru a dolů automaticky.
Motor lze spouštět pouze v polohách P nebo N volicí páky Odkaz.
Rozjezd
Sešlápněte brzdový pedál a držte ho sešlápnutý.
Podržte blokovací tlačítko v hlavě volicí páky stisknuté, nastavte ji do požadované polohy, např. D Odkaz, a tlačítko uvolněte.
Chvíli počkejte, až převodovka zařadí (je cítit lehké škubnutí).
Uvolněte brzdový pedál a přidejte plyn POZOR!.
Dočasné zastavení
Zastavte vozidlo sešlápnutím brzdového pedálu (např. před dopravními světly).
Nepřidávejte plyn.
Parkování
Sešlápněte brzdový pedál a držte ho POZOR!.
Pevně zatáhněte ruční brzdu.
Držte stisknuté blokovací tlačítko, volicí páku nastavte do polohy P.
Zastavení v kopci
Vždy přidržujte stojící vozidlo sešlápnutým brzdovým pedálem, aby „nepopojíždělo dozadu“ POZOR!. Nesnažte se bránit vozidlu se zařazeným jízdním stupněm v „popojíždění dozadu“ zvýšením otáček motoru Upozornění!.
Rozjezd do kopce u vozidel „bez“ asistenta rozjezdu do kopce*
Pevně zatáhněte ruční brzdu.
Při zařazeném jízdním stupni přidávejte postupně plyn a uvolňujte ruční brzdu.
Rozjezd do kopce u vozidel „s“ asistentem rozjezdu do kopce*
Zařaďte jízdní stupeň, sejměte nohu z brzdového pedálu a přidávejte plyn Odkaz.
Jízda v klesání: za určitých okolností (např. při jízdě v horách nebo při provozu s přívěsem) je výhodné přepnout na ruční program řazení, abyste mohli převodový poměr ručně přizpůsobovat jízdním podmínkám POZOR!.
Při parkování na rovině stačí zařadit parkovací polohu P. Na svažující se vozovce nejprve pevně zatáhněte ruční brzdu a teprve potom zařaďte parkovací polohu P. Tím se zmenší zatížení blokovacího mechanismu a později vám to usnadní vyřazení volicí páky z polohy P.
POZOR!
  • Nikdy neopouštějte vozidlo s běžícím motorem a zařazeným jízdním stupněm. Pokud ho musíte opustit, pevně zatáhněte parkovací brzdu a zařaďte parkovací pojistku P.
  • Vozidlo s běžícím motorem a zařazeným jízdním stupněm (D, S nebo R), resp. v režimu „tiptronic“ musíte přidržovat brzdovým pedálem, protože ani při volnoběžných otáčkách není úplně přerušen přenos síly – vozidlo se „plazí“.
  • Během volby jízdního režimu u stojícího vozidla s běžícím motorem nikdy nepřidávejte plyn - nebezpečí nehody!
  • Za jízdy nikdy neřaďte volicí páku do polohy R nebo P - nebezpečí nehody!
  • Před strmým klesáním snižte rychlost a „tiptronikem“ přeřaďte na nižší rychlostní stupeň.
  • Brzdový pedál nenechávejte prokluzovat ani nebrzděte příliš často či příliš dlouho. Dlouhým brzděním se přehřívají brzdy a podstatně se snižuje brzdný výkon, prodlužuje se brzdná dráha a může dojít i k úplnému výpadku brzdového systému.
  • Pokud musíte zastavit v kopci, přidržujte vozidlo vždy sešlápnutím brzdového pedálu, resp. ruční brzdou, aby nepopojíždělo.
  • Nikdy nedržte vozidlo v kopci pomocí prokluzující spojky. Spojka se automaticky rozpojí, pokud by se vlivem přetížení mohla spálit - nebezpečí nehody! Přetížení spojky je ještě před jejím rozpojením signalizováno škubáním vozidla a blikáním ukazatele poloh volicí páky.
Upozornění!
  • Při zastavení v kopci nezkoušejte zabránit vozidlu v popojíždění dozadu zařazením jízdního stupně a přidáváním plynu. Tím by se mohla automatická převodovka přehřát a poškodit. Abyste zabránili popojetí vozidla, zatáhněte pevně ruční brzdu, nebo sešlápněte brzdový pedál.
  • Když pojedete s vypnutým motorem a volicí pákou v poloze N, automatická převodovka se může poškodit, protože není promazávaná.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.