Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Bezpečnost   Bezpečnost při jízdě  Zásadně platí
Bezpečnost jízdy závisí v rozhodující míře na stylu jízdy a na chování všech cestujících.
Jako řidič nesete odpovědnost za sebe i své spolucestující. Je-li ohrožena vaše jízdní bezpečnost, ohrožujete nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu POZOR!. Proto:
Nenechávejte odvádět svou pozornost od řízení, např. spolucestujícími nebo telefonním hovorem.
Nikdy neřiďte, je-li omezena vaše schopnost řízení vozidla (např. léky, alkoholem, drogami).
Dodržujte pravidla silničního provozu a povolenou rychlost, jakož i bezpečný odstup k vozidlům jedoucím před vámi.
Rychlost jízdy přizpůsobte stavu vozovky, dopravní situaci a povětrnostním podmínkám.
Při dlouhých cestách dělejte pravidelné přestávky – minimálně každé dvě hodiny.
Podle možností vozidlo neřiďte, jste-li unaveni nebo v časové tísni.
POZOR!
  • Pokud je narušena bezpečnost jízdy, zvyšuje se riziko zranění.
  • Na přístrojovou desku neodkládejte žádné předměty. Během jízdy by mohly být vymrštěny do interiéru (při akceleraci nebo při jízdě do zatáčky) a odvést vaši pozornost od řízení - nebezpečí nehody!

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.