Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Pokyny k jízdě   Provoz s přívěsem  Jízda s přívěsem
Při provozu s přívěsem je nutné respektovat určité skutečnosti.
Dodržujte přípustné tažné hmotnosti Odkaz.
Tažná hmotnost
Povolená tažná hmotnost nesmí být v žádném případě překročena.
Pokud tažnou hmotnost plně nevyužijete, lze vyjet i přiměřeně větší stoupání.
Uvedené tažné hmotnosti platí pouze pro nadmořskou výšku do 1000 m. S rostoucí výškou klesá tažná hmotnost vozidla, protože snížením hustoty vzduchu klesá výkon motoru, a tím se snižuje i stoupavost vozidla. Proto na každých dalších 1000 m je nutno snížit hmotnost soupravy asi o 10 %. Hmotnost jízdní soupravy je součtem hmotnosti (naloženého) vozidla a hmotnosti (naloženého) přívěsu.
Údaje o hodnotách přípustného zatížení uvedené na typovém štítku tažného zařízení jsou pouze zkušební hodnoty. Hodnoty vztahující se k vozidlu, které jsou často nižší, najdete v dokladech k vozidlu, popř. Odkaz. Respektujte také Odkaz.
Rozložení hmotnosti nákladu
Náklad rozložte v přívěsu tak, aby těžké předměty byly pokud možno v blízkosti nápravy. Zajistěte je proti posunutí. Nesprávné naložení může negativně ovlivnit jízdní vlastnosti vozidla. Může to vést k aktivaci stabilizace jízdní soupravy a tím ke snížení rychlosti.
Přípustné zatížení oje na kulovou hlavu tažného zařízení pokud možno plně využijte, nesmíte ho však překročit.
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách vozidla nastavte na „plné zatížení“ (viz štítek s údaji o tlaku vzduchu v pneumatikách na víku palivové nádrže). Případně upravte i tlak v pneumatikách přívěsu podle doporučení výrobce.
Vnější zrcátka
Pokud se sériově dodanými zpětnými zrcátky nemáte dostatečný přehled o provozu za přívěsem, nechte si přimontovat přídavná vnější zrcátka. Obě vnější zrcátka je nutné připevnit na výklopná ramena. Nastavte je tak, aby vám umožňovala dostatečný výhled za přívěs.
Světlomety
Před jízdou se zapojeným přívěsem překontrolujte také nastavení světlometů. Případně jejich nastavení upravte.
U vozidel s ruční regulací sklonu světel postačuje otočení příslušným vroubkovaným kolečkem, viz Odkaz.
U vozidel s dynamickou regulací sklonu světel* se sklon světel automaticky přizpůsobuje stavu zatížení vozidla.
Napájení elektrickým proudem
Při vypnutém zapalování a během spouštění motoru se napájení přívěsu elektrickým proudem přeruší.
Odnímatelná koule tažného zařízení
U vozidel s tažným zařízením zakoupeným jako originální příslušenství Audi je koule tažného zařízení odnímatelná. Společně s návodem k montáži je umístěna v mezipřihrádce pod ložnou plochou vozidla.
Poznámka
Při častých jízdách s přívěsem doporučujeme nechat vozidlo zkontrolovat i v době mezi předepsanými servisními intervaly.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.