Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Pokyny k provozu   Kontrola a doplňování  Chladicí systém
Chladicí kapalina chladí motor.
Chladicí kapalina je směsí vody a přísady. Přísada se skládá z nemrznoucího a antikorozního prostředku. Vozidlo je z výroby naplněno chladicí kapalinou, která se nemusí měnit.
Hladina chladicí kapaliny je signalizována kontrolním světlem na displeji sdružených přístrojů Odkaz. Přesto doporučujeme občas ji kontrolovat přímo v nádržce.
Přísada chladicí kapaliny
Pokud musíte chladicí kapalinu doplnit, použijte jako přísadu G12++ se specifikací TL 774 G. Podíl přísady v chladicí kapalině závisí na klimatických podmínkách provozu vozidla. Pokud je podíl přísady v chladicí kapalině příliš nízký, může chladicí kapalina zamrznout, což může vést k poškození motoru.

Přísada do
chladicí kapaliny
Nemrznoucí kapalina
Země
s teplým podnebím
min. 40%
max. 45%
min. -25 °C
Země
s chladným podnebím
min. 50%
max. 60%
min. -40 °C
Upozornění!
  • Před zimou nechte v servisu Audi, resp. v odborném servisu zkontrolovat, zda podíl přísady v chladicí kapalině odpovídá klimatickým podmínkám provozu vašeho vozidla. To platí zejména tehdy, jedete-li do klimaticky chladnějších oblastí.
  • Jako přísadu chladicí kapaliny používejte G12++. G12++ se může smíchat pouze s přísadami G12+ a G12. Nemáte-li v nouzi k dispozici tyto přísady, nedoplňujte žádnou jinou - nebezpečí poškození motoru! V takovém případě použijte pouze vodu a co nejdříve obnovte předepsanou přísadou správný poměr směsi.
  • Pro doplňování používejte jedině novou chladicí kapalinu.
  • Do chladicí kapaliny se nesmí přidávat těsnicí prostředek na chladič. Mohli byste tím značně ohrozit funkci chladicího systému.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.