Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Pokyny k provozu   Kola a pneumatiky  Kola
Zimní pneumatiky zlepšují jízdní vlastnosti na sněhu a ledu.
Zimní pneumatiky montujte na všechna čtyři kola.
Používejte jen zimní pneumatiky schválené pro vaše vozidlo.
Mějte na paměti, že pro zimní pneumatiky může platit nižší maximální povolená rychlost.
Dbejte na to, aby zimní pneumatiky měly dostatečnou hloubku profilu.
Po montáži kol zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. Respektujte přitom hodnoty ve víku palivové nádrže Odkaz.
Za zimních podmínek se jízdní vlastnosti vozu značně zlepšují použitím zimních pneumatik. Letní pneumatiky jsou na ledu a sněhu vlivem své konstrukce (šířka, pryžová směs, profil) méně odolné proti skluzu. To platí zejména pro vozidla, která jsou vybavena širokými, resp. vysokorychlostními pneumatikami (kód H, V nebo Y na boku pneumatiky).
Používejte jen takové zimní pneumatiky, které jsou pro vaše vozidlo schválené. Velikosti zimních pneumatik a ráfků pro vaše vozidlo najdete v dokladech k vozidlu (např. v technickém průkazu nebo v COC1)). Doklady k vozidlu závisí na příslušné zemi. Viz také Odkaz.
Zimní pneumatiky ztrácejí své vlastnosti, když se profil sjede na hloubku asi 4 mm.
Vlivem stárnutí ztrácejí zimní pneumatiky značně své vlastnosti – i tehdy, když je profil ještě výrazně vyšší než 4 mm.
Pro zimní pneumatiky platí podle kódu rychlosti tato rychlostní omezení: POZOR!
Kód rychlosti Odkaz
Maximální přípustná rychlost
Q
160 km/h
S
180 km/h
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
(pozor na omezení)
V Německu musejí mít vozidla, která by mohla potenciálně překročit příslušnou maximální rychlost, přilepený odpovídající štítek v zorném poli řidiče. Tyto štítky lze získat v servisech Audi a ve specializovaných prodejnách. Respektujte příp. odlišné předpisy v jiných zemích.
Místo zimních pneumatik můžete používat i takzvané „univerzální“ pneumatiky.
Použití zimních pneumatik V
Pamatujte, že při použití zimních pneumatik v provedení V nelze vždy využít maximální rychlost 240 km/h. Technicky to není přípustné a pro váš vůz může být maximální rychlost značně omezená. Maximální rychlost pro pneumatiky V přímo závisí na maximálním přípustném zatížení nápravy a na nosnosti namontovaných pneumatik.
Spojte se nejlépe se servisem Audi, který vám sdělí maximální přípustnou rychlost pro vaše pneumatiky V podle údajů o vozidle a o pneumatikách.
POZOR!
V žádném případě nepřekračujte maximální přípustnou rychlost pro zimní pneumatiky – nebezpečí nehody v důsledku poškození pneumatiky a ztráty kontroly nad vozidlem.
Životní prostředí
Letní pneumatiky namontujte včas zpět, protože na silnicích bez ledu a sněhu jsou jejich jízdní vlastnosti lepší. Jízdní hluk je nižší, opotřebení pneumatik menší, a především se snižuje spotřeba pohonných hmot.
1) COC = certificate of conformity

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.