Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Pokyny k provozu  Příslušenství a technické změny
Pevně vestavěné vysílačky
Dodatečná vestavba vysílaček do vozidla zásadně vyžaduje schválení. Audi obecně schvaluje montáž povolených vysílaček do svých vozů za předpokladu, že:
  • anténa je instalována odborně,
  • anténa je umístěna mimo vnitřní prostor vozidla (s použitím stíněných kabelů a antireflexního přizpůsobení antény),
  • efektivní vysílací výkon u paty antény nepřekračuje 10 W.
O možnostech montáže a provozu vysílaček s vyšším vysílacím výkonem se můžete informovat v servisech Audi, resp. ve specializovaných prodejnách.
Mobilní vysílačky
Během provozu běžných mobilních telefonů a vysílaček může docházet k funkčním poruchám elektroniky vozidla. Může to mít tyto příčiny:
  • není použita vnější anténa,
  • vnější anténa je chybně instalována,
  • vysílací výkon přesahuje 10 wattů.
Proto se ve vozidle nesmějí používat přenosné mobilní telefony nebo vysílačky bez vnější antény, resp. s chybně instalovanou vnější anténou POZOR!.
Je třeba si uvědomit, že optimální dosah přístrojů lze zajistit pouze pomocí vnější antény.
Kancelářské vybavení
Dodatečná montáž elektrických přístrojů z oblasti domácího a kancelářského vybavení do vozidla je povolena, pokud nemá bezprostřední vliv na činnost řidiče a na jeho kontrolu nad vozidlem. Instalované přístroje musí být označeny značkou CE. Dodatečně montované přístroje, které mohou ovlivnit kontrolu řidiče nad vozidlem, musí být vždy typově schváleny pro vaše vozidlo a musí být označeny značkou e.
POZOR!
Mobilní telefony nebo vysílačky užívané ve vozidle bez vnější antény, resp. s chybně instalovanou vnější anténou mohou být v důsledku zvýšeného elektromagnetického pole zdraví škodlivé.
Poznámka
  • Dodatečná montáž elektrických nebo elektronických přístrojů do vozidla vyžaduje typové schválení. Bez tohoto schválení by za určitých okolností mohlo pozbýt platnost i osvědčení o registraci vozidla.
  • Respektujte instrukce k obsluze mobilních telefonů a vysílaček.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.