Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Svépomoc   Svépomoc  Pomoc při startování
Oba pomocné startovací kabely se musí připojovat ve správném pořadí!
Podle provedení motoru je akumulátor v motorovém prostoru nebo v zavazadlovém prostoru. U vozidel s akumulátorem v zavazadlovém prostoru je s přídavný startovací bod v motorovém prostoru. Vozidlo se z externího zdroje startuje v každém případě přes motorový prostor. Ukostřovací bod --- je vždy na karoserii.
Nejprve zkontrolujte, která varianta platí pro vaše vozidlo, verze 1) Obr.1 nebo verze 2) Obr.2.
Vývody jsou v motorovém prostoru vpředu vlevo. K připojení kabelu je případně třeba otevřít ochranný kryt na kladném pólu vozidla.
Nikdy nestartujte motor s cizí pomocí při zamrzlém/rozmrzlém akumulátoru POZOR!! Takový akumulátor vyměňte!
Zde popsané připojení pomocných startovacích kabelů je určeno pro nouzové startování vašeho vozidla.
Předběžná opatření
Přečtěte si nejdříve pozorně Odkaz.
Zatáhněte ruční brzdu a zařaďte u vozidel s ručně řazenou převodovkou volnoběh, resp. u vozidel s automatickou převodovkou zvolte polohu P.
U obou vozidel vypněte všechny spotřebiče a zapalování.
Připojení / odpojení pomocného startovacího kabelu
Připojte jeden konec červeného startovacího kabelu na kladný pól -1- Obr.1 svého vozidla -A- Upozornění!.
Opačný konec červeného kabelu připojte na kladný pól -2- pomocného akumulátoru -B-.
Připojte jeden konec černého startovacího kabelu předpisově na ukostřovací bod, jinak na záporný pól akumulátoru -3- pomocného vozidla -B-.
Připojte opačný konec černého kabelu na ukostřovací bod -4- svého vozidla -A-.
Veďte pomocné startovací kabely tak, aby nemohly být v motorovém prostoru zachyceny rotujícími díly.
Spouštění motoru
Nastartujte motor pomocného vozidla a nechte jej běžet na volnoběh.
Nastartujte motor vozidla s vybitým akumulátorem, počkejte dvě až tři minuty, než se motor „rozběhne“ rovnoměrně.
Když motor nenastartuje: přerušte po 10 sekundách spouštění a opakujte ho asi až po 30 sekundách.
U vozidla, kterému pomoc poskytujete, zapněte ventilátor teplého vzduchu a vyhřívání skla výklopných dveří, aby se při odpojování odboural napěťový skok. Tlumená světla musí být vypnutá!
Když motor běží, odpojujte kabely v přesně opačném pořadí, než bylo popsáno výše Odkaz. Dbejte, aby se kabely nedostaly mezi točící se části motoru.
Vypněte opět ventilátor teplého vzduchu a vyhřívání zadního skla.
Zpočátku příp. opět zavřete otevřený ochranný kryt. Dbejte, aby se kabely nedostaly mezi točící se části motoru.
Dbejte na to, aby připojené svorky měly dostatečný kontakt s příslušným pólem.
Nezapomeňte: POZOR!.
Upozornění!
Záporný pól akumulátoru se nesmí používat pro startování z externího zdroje, jinak se může elektronika vozidla poškodit.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.