Gebruiksaanwijzing AUDI A1
 Audi MMI   Introductie  Overzicht
Wij adviseren u, om belangrijke functies zoals bv. de ingave van een navigatiereisdoel, alleen bij stilstaande wagen uit te voeren. Onderbreek altijd de bediening van de MMI wanneer dit uw veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers beïnvloedt.
ATTENTIE!
  • Het huidige verkeer eist dat de verkeersdeelnemers steeds hun volle aandacht erbij hebben. Alle bestuurders zijn volledig verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Bedien daarom het MMI-systeem alleen, wanneer de verkeerssituatie dit werkelijk toelaat en alleen zo, dat u steeds de controle over uw wagen behoudt - gevaar voor ongelukken!
  • De volume-instellingen van de audiosystemen kunt u zo kiezen, dat akoestische signalen van buitenaf, zoals b.v. de sirene van politie en brandweer altijd goed hoorbaar zijn - gevaar voor ongelukken!
  • Neem de wettelijke bepalingen voor het bellen in motorvoertuigen in acht!

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.