Gebruiksaanwijzing AUDI A1
 Audi MMI   Introductie  Bediening
Automatisch
Om de MMI in te schakelen, het contact inschakelen. Het menu van de laatstgekozen hoofdfunctie wordt weergegeven. De laatstgekozen audiobron wordt afgespeeld.
Om de MMI uit te schakelen, het contact uitschakelen. Uw instellingen worden opgeslagen.
Handmatig
Om de MMI in te schakelen, kort op de aan-uitknop -1- drukken of op een functietoets -2- Afb.1.
Om de MMI uit te schakelen, zolang de aan-uitknop indrukken, tot de MMI uitgeschakeld wordt.
Een handmatig uitgeschakelde MMI wordt bij de volgende inschakeling van het contact niet automatisch ingeschakeld.
Bij uitgeschakeld contact is de MMI nog ca. tien minuten lang gebruiksklaar. Als u binnen deze tijdsduur geen functietoets, keuzetoets of de draai-drukknop op de MMI-bedieningseenheid indrukt, wordt de MMI automatisch weer uitgeschakeld.
Aanwijzing
  • Bij afgezette motor en lage ladingstoestand van de accu wordt de MMI automatisch uitgeschakeld.
  • Als u de aan-uitknop kort indrukt, wordt het geluid van de gekozen audiobron onderdrukt (mute) Link.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.