Gebruiksaanwijzing AUDI A1
 Audi MMI   Introductie  Bediening
Contact in het adresboek aanmaken
Afb.1 Contact in het adresboek aanmaken
Navigatiereisdoel ingeven
Afb.2 Navigatiereisdoel ingeven
Met het letter-/cijferscherm kunt u een adres, een navigatiereisdoel of een telefoonnummer ingeven.
Bij sommige functies in het adresboek, in de telefoonfunctie of in het navigatiesysteem is de ingave van letters/cijfers nodig. Op het MMI-scherm verschijnt hiertoe het letter-cijferscherm.
De symbolen voor de ingave van letters/cijfers worden in de onderstaande tabel toegelicht:
(A) 
(B) Symbool/betekenis
(C) Toelichting
(A)
(B)
(C)
-1-
Keuzepijl
Het gekozen element tegen een witte achtergrond vergroot in het kader weergeven.
-2-
Kader
Het met de keuzepijl gekozen teken wordt groot weergegeven.
-3-

Een spatie in het ingaveveld invoegen.
-4-
ÄÁÂ
Taalafhankelijke speciale tekens resp. het cyrillische alfabet weergeven.
-5-

De cursor vooruit/achteruit in het ingaveveld bewegen.
-6-
OK
De ingave bevestigen.
-7-

Wisselen van kleine naar hoofdletters.
-8-
0-9/A-Z
Wisselen van cijfer- naar letteringave resp. van letter- naar cijferingave.
-9-
Cursor
Markeert de actuele bewerkingspositie.
-10-
Ingaveveld
Toont de actuele ingave.
-11-
Lijst
Een lijst met voorstellen weergeven.
-12-
Wissen
Wist het teken links van de cursor.
-13-
Aantal vermeldingen
Geeft het aantal gevonden lijstvermeldingen weer.
-14-
Lijst met voorstellen
Voorstellen in alfabetische volgorde weergeven.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.