Gebruiksaanwijzing AUDI A1
 Audi MMI   Introductie  Bediening
Letters, cijfers en tekens ingeven
Draai-drukknop met de keuzepijl -1- Afb.1 op de letter, het cijfer of het teken van uw keuze draaien. Uw keuze wordt in het kader -2- groot weergegeven.
Om de letter, het cijfer of het teken over te nemen, de draai-drukknop indrukken. Uw ingave verschijnt in het ingaveveld -10-.
Als u alle tekens hebt ingegeven, draait u de draai-drukknop op OK -6- en drukt u deze in, of
Keuzetoets OK indrukken.
Letters, cijfers en tekens wissen
Draai-drukknop met de keuzepijl op -12- Afb.2 draaien en indrukken, of
Keuzetoets Wissen -12- indrukken.
Om alle tekens in het ingaveveld te wissen, de draai-drukknop resp. de keuzetoets Wissen ingedrukt houden, tot er geen tekens meer in het ingaveveld worden weergegeven.
In enkele gevallen, zoals bij de navigatiefunctie, is de keuze van de letters door logisch uitschakelen beperkt. Dit betekent, dat u alleen die letters kunt kiezen, die op deze plaats in een woord mogelijk zijn.
Speciale tekens (bv. verbindingsstreepje of punt) geeft u via het cijferscherm in.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.