Gebruiksaanwijzing AUDI A1
 Audi MMI   Introductie  Bediening
Instellingen Telefoon
Afb.1 Instellingen Telefoon
Instellingen media
Afb.2 Instellingen media
Nadat u een functietoets Link heeft ingedrukt, verschijnt op het MMI-scherm het betreffende menu.
(A) 
(B) Symbool/betekenis
(C) Toelichting
(A)
(B)
(C)
-1-
Kopregel
Geeft de gekozen functie weer (bv. radio).
-2-
Keuzetekst
Een gekozen keuzemogelijkheid wordt omkaderd.
-3-
Omhoog/omlaag
wijzende
pijlen
Wijzen op overige keuzemogelijkheden (vooruit/achteruit bladeren).
-4-
TMC/TMCpro-symbool
Ontvangst van TMC/TMCpro-verkeersmeldingen Link.
-5-
Statusweergave Telefoon
Import/actualisering van de contacten in het adresboek resp. de oproeplijsten.
-6-
Bluetooth-symbool
Actieve Bluetooth-verbinding.
-7-
Signaalsterktebalken
Ontvangststerkte mobiele netwerk.
-8-
Pijl
Verwijst naar verdere keuzemogelijkheden of instellingen.
-9-
Keuzeveld
Keuzemogelijkheden.
-10-
Padweergave/ondertitel
Geeft het pad naar de gekozen functie weer/informeert over de gekozen functie.
-11-
Mute-symbool
Geluid van de actieve audio-/videobron wordt onderdrukt.
-12-
TP-symbool
Ontvangst van verkeersberichten Link.
-13-
Statusweergave kopieerprocedure
Audio-/video-bestanden worden naar de jukebox gekopieerd Link.
-14-
Klok
Ingestelde tijd.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.