Gebruiksaanwijzing AUDI A1
 Audi MMI   Communicatie  Bellen
U kunt via Bluetooth zowel mobiele telefoons als ook een Bluetooth-audioplayer met de MMI verbinden.
Functietoets TEL indrukken.
Keuzetoets Instellingen indrukken.
Draai-drukknop op Bluetooth draaien en indrukken. Op het MMI-scherm verschijnt het menu Bluetooth Afb.1.
Bluetooth in- en uitschakelen
De Bluetooth-functie van de MMI kan worden in- en uitgeschakeld (Aan/Uit). Bij ingeschakelde functie (Aan) verschijnt het Bluetooth-symbool -1- Afb.1 op het MMI-scherm.
Voor anderen zichtbaar
De zichtbaarheid van de MMI voor mobiele telefoons of Bluetooth-audioplayers kan worden in- en uitgeschakeld (Aan/Uit). Bij de instelling auto is de MMI bij stilstaande wagen en ingestoken contactsleutel ongeveer vijf minuten zichtbaar voor mobiele telefoons of Bluetooth-audioplayers. Daarna wordt de zichtbaarheid uitgeschakeld. Bij uitgeschakelde zichtbaarheid kan er desondanks een Bluetooth-verbinding met reeds gekoppelde mobiele telefoons of spelers tot stand worden gebracht. Om de mobiele-telefoonvoorbereiding voor anderen onzichtbaar te maken, moet de functie na het koppelen worden uitgeschakeld.
Wanneer via een gekoppelde Bluetooth-audioplayer audiobestanden worden weergegeven, wordt de zichtbaarheid van de MMI automatisch uitgeschakeld, omdat de weergave anders gestoord zou kunnen worden.
Bluetooth-audioplayer
Om de Bluetooth-audioplayer als bron in de mediafunctie te kunnen kiezen Link, moet de functie Bluetooth-audioplayer ingeschakeld zijn (Aan). Om storingen in de telefoonfunctie te voorkomen, de functie Bluetooth-audioplayer uitschakelen, wanneer u de audioplayer niet gebruikt.
Bluetooth-apparaten zoeken
Bluetooth-apparaten binnen het bereik worden gezocht en weergegeven.
Gekoppelde Bluetooth-apparaten
Met de MMI gekoppelde Bluetooth-apparaten worden weergegeven. Het actief verbonden Bluetooth-apparaat is met het Bluetooth-symbool gemarkeerd.
Om gekoppelde Bluetooth-apparaten afzonderlijk te wissen, het apparaat kiezen en via de functie BT-apparaat wissen wissen.
Om bij verbonden mobiele telefoons tussen het handsfree-profiel (Handsfree) en het Audioplayer-profiel te wisselen, bij stilstaande wagen het Bluetooth-apparaat kiezen en het profiel wijzigen via de functie Verbinden. Via de functie Verbreken kan de verbinding met het verbonden Bluetooth-apparaat verbroken worden.
Bekende Bluetooth-apparaten
Maximaal 50 reeds bekende apparaten worden vermeld. Deze Bluetooth-apparaten kunnen eventueel bij een poging tot koppelen niet meer binnen bereik zijn.
Bluetooth-naam
De Bluetooth-naam van de MMI (bv. „AUDI MMI 2613“) wordt weergegeven en kan gewijzigd worden.
Externe Bluetooth-apparaten wissen
Alle gekoppelde Bluetooth-apparaten kunnen door te bevestigen met Ja gewist worden.
Aanwijzing
  • Er kunnen meerdere mobiele telefoons met de MMI worden gekoppeld, waarbij slechts één mobiele telefoon actief met de MMI verbonden kan zijn.
  • Bij het opnieuw verbinden van een reeds met de MMI gekoppeld Bluetooth-apparaat wordt eerst het laatste actieve Bluetooth-profiel (Handsfree of Audioplayer) aangeboden.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.