Gebruiksaanwijzing AUDI A1
 Audi MMI   Navigatiesysteem   Navigeren  Reisdoel ingeven
Bijzondere reisdoelen kunnen in het ingaveveld bij het ingeven van reisdoelen worden gekozen. Er zijn zeven zoekbereiken beschikbaar.
Voorwaarde: de navigatiefunctie is gestart Link.
Keuzetoets Routegeleiding indrukken Afb.1.
Draai-drukknop op Bijzonder reisdoel draaien en indrukken Afb.1. Op het MMI-scherm verschijnt een lijst met zoekbereiken voor bijzondere reisdoelen.
Draai-drukknop op bv. Belangrijke bijzondere reisdoelen draaien en indrukken.
De draai-drukknop op een categorie, bv. Volgende parkeergelegenheid draaien en indrukken. Op het MMI-scherm verschijnt een lijst van bv. parkeerplaatsen. Bovendien wordt door pijlen de windstreek en de afstand van de wagenpositie tot het bijzondere reisdoel weergegeven.
Draai-drukknop op een weergegeven belangrijk bijzonder reisdoel draaien en indrukken. Op het MMI-scherm worden details van de bijzondere reisdoelen weergegeven.
Om de routegeleiding te starten, de draai-drukknop op Routegeleiding starten draaien en indrukken. Op het MMI-scherm worden de routecriteria en vervolgens de kaart weergegeven.
De volgende zoekbereiken zijn beschikbaar:
Belangrijke bijzondere reisdoelen
Met deze functie kunt u zich bijvoorbeeld naar de dichtstbijzijnde parkeergelegenheid laten navigeren. De bijzondere reisdoelen worden op afstand van uw positie gesorteerd.
Namen zoeken in huidige land
In het letter-cijferscherm wordt de naam van het bijzondere reisdoel ingegeven. Het bijzondere reisdoel is onafhankelijk van de positie van uw wagen of het reisdoel. Deze functie is zeer geschikt voor het zoeken naar reeds bekende bijzondere reisdoelen. Het zoekbereik heeft betrekking op het huidige land.
Omgeving huidige positie
De bijzondere reisdoelen kunnen uit verschillende categorieën worden gekozen. Deze functie is zeer geschikt voor het plannen van tussenstops. Het bijzondere reisdoel bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van uw huidige positie.
Omgeving reisdoel/tussenstop
Met deze functie kunt u bijvoorbeeld een hotel in uw aankomstplaats vinden. De bijzondere reisdoelen kunnen uit verschillende categorieën worden gekozen. Het bijzondere reisdoel bevindt zich in de omgeving van een ingegeven reisdoel.
Langs de route
Bijzondere reisdoelen Langs de route kunnen alleen tijdens een ingeschakelde routegeleiding worden gekozen. Het bijzondere reisdoel bevindt zich direct langs resp. in de onmiddellijke omgeving van de berekende route.
In nieuwe plaats
In het letter-cijferscherm wordt de naam van de plaats ingegeven. De bijzondere reisdoelen kunnen uit verschillende categorieën worden gekozen. Deze functie is zeer geschikt voor het zoeken naar bijzondere reisdoelen in een andere plaats dan het reisdoel.
Landelijk
Het bijzondere reisdoel kan ofwel via de naam worden gezocht ofwel uit verschillende categorieën worden gekozen. Het bijzondere reisdoel is onafhankelijk van de positie van uw wagen of het reisdoel. Met deze functie kunt u bijvoorbeeld naar een vliegveld in het gekozen land navigeren.
Aanwijzing
  • De bijzondere reisdoelen in de zoekbereiken Belangrijke bijzondere reisdoelen en Omgeving huidige positie worden eerst op afstand hemelsbreed (pijl niet gevuld) van uw huidige positie gesorteerd. De daadwerkelijke afstand vanaf uw positie tot het bijzondere reisdoel wordt automatisch aangepast (pijl gevuld).
  • Er zijn vermeldingen in de lijst die vanwege de vele letters/tekens niet geheel op het MMI-scherm kunnen worden weergegeven. Wanneer u deze vermeldingen met de draai-drukknop kiest, wordt even later automatisch een pop-up venster met uitgebreide informatie over de gekozen vermelding geopend.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.