Gebruiksaanwijzing AUDI A1
 Audi MMI   Navigatiesysteem   Navigeren  Weergave
Op de kaart met uitgeschakeld infomenu aan de zijkant kunt u de kaartschaal verkleinen/vergroten, door de draai-drukknop linksom/rechtsom te draaien. Om een plaats te kiezen, kunt u middels de joystickfunctie van de draai-drukknop het dradenkruis in de kaart verschuiven Link.
U kunt het infomenu inschakelen, door de draai-drukknop in te drukken. Nu kunt u door draaien en indrukken van de draai-drukknop meer functies oproepen Afb.2.
U kunt het infomenu weer verlaten door de BACK-toets in te drukken.
-1- Richting: de kaart wordt ofwel richting Noorden georiënteerd of in Rijrichting georiënteerd weergegeven Link. Wanneer u bij ingeschakeld infomenu en ingeschakeld kaarttype Positie 2D Link 'Richting' kiest en de draai-drukknop indrukt, wordt er gewisseld van Rijrichting naar Noorden en omgekeerd. Deze instelling wordt opgeslagen.
-2- Kaartschaal: u kunt de schaal vergroten/verkleinen door de draai-drukknop rechtsom resp. linksom te draaien.
-3- Afstand tot reisdoel/tussenstop
-4- Berekende aankomsttijd op reisdoel/tussenstop
-5- Snelheidsweergave
-6- Hoogteweergave
-7- Weergave van een aanstaande richtingsverandering
-8- Positie van de wagen
-9- Weergave van de gekozen kaartextra's
-10- Weergave van de geocoördinaten van het dradenkruis-snijpunt (lengte- en breedtegraad).
-11- Langs de route bewegen: deze functie kan tijdens een actieve routegeleiding worden gebruikt. Wanneer u de draai-drukknop linksom resp. rechtsom draait, beweegt de kaart langs de huidige routegeleiding.
-12- Menu reisdoeldetails: weergave beschikbare details met betrekking tot het snijpunt van het dradenkruis, bv. adres. Het dradenkruissnijpunt kan als reisdoel of tussenstop overgenomen, in het adresboek opgeslagen of gebeld worden Link.
-13- Herhalen van de laatste navigatie-aanwijzing
-14- Voorbeelden gekozen kaartinhouden
-15- Extra informatie over het dradenkruissnijpunt: als u een plaats op de kaart met het dradenkruis kiest, wordt de beschikbare informatie weergegeven (bv. adres, telefoonnummer of verkeersmelding).
Aanwijzing
Wist u al dat u tussen vier kaarttypen kunt kiezen Link?

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.